Μεντεσέδες - μάσκουλα

Χειρολαβές

Σπανιολέτες

Κλειδαριές - χούφτες

Μηχανισμοί ανάκλισης

Περιμετρικοί μηχανισμοί

Κιτ - Σύρτες