Πλάσμα

Πλάσμα
Κάνουμε κοπές και διατρήσεις υψηλής ακριβείας σε μέταλλα.
Η περαιτέρω αυτή εξειδίκευση, επιτρέπει την κατασκευή  εξαρτημάτων ακριβείας με χαμηλό κόστος, υψηλή ταχύτητα,
και δυνατότητα ευελιξίας στην αλλαγή διαστάσεων χωρίς την ανάγκη κατασκευής καλουπιών.
Επιπλέον, με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται λειτουργικές
λύσεις και μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες για επεξεργασία μετάλλου σε τομείς όπως: βιομηχανίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς,
κατασκευαστές μετάλλου, διακοσμητές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επιγραφοποιούς κ.α.
Σε συνεργασία με τον πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε κάθε ιδέα και προσφέρουμε την επαγγελματική μας άποψη για να έχουμε
το καλύτερο αποτέλεσμα.
Κάνουμε κοπές και διατρήσεις υψηλής ακριβείας σε μέταλλα.
Η περαιτέρω αυτή εξειδίκευση, επιτρέπει την κατασκευή  εξαρτημάτων ακριβείας με χαμηλό κόστος, υψηλή ταχύτητα,
και δυνατότητα ευελιξίας στην αλλαγή διαστάσεων χωρίς την ανάγκη κατασκευής καλουπιών.
Επιπλέον, με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται λειτουργικές
λύσεις και μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες για επεξεργασία μετάλλου σε τομείς όπως: βιομηχανίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς,
κατασκευαστές μετάλλου, διακοσμητές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επιγραφοποιούς κ.α.
Σε συνεργασία με τον πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε κάθε ιδέα και προσφέρουμε την επαγγελματική μας άποψη για να έχουμε
το καλύτερο αποτέλεσμα.
1
2
3
4
5
6