(Θερμομονωτικά Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR)πλαγιοκάλυψης)

Τα θερμομονωτικά Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την κάλυψη των πλευρικών όψεων των κτιρίων, την κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων και ψευδοροφών.

Τα  Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU, αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα ελάσματα και ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη αυτοσβυνόμενη πολυουρεθάνη. Τα τυποποιημένα ελασματόφυλλα των Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι ελαφρά διαμορφωμένα με αυλακώσεις πλάτους 50 mm σε αποστάσεις 50 mm και βάθους 1,5 mm από προβαμμένο χάλυβα σε πάχη 0,40 mm, 0,45 mm και 0,50 mm.

Τα Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU, στηρίζονται στο σκελετό του κτιρίου με εμφανή στήριξη.

Χαλυβδοέλασμα με βαφή πλαστισόλ (PVC)

Βάρος γαλβανίσματος 275 GR/m2.
Εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα τύπου S320 (FePO2 G) κατά EN 10142, Z275
Η εξωτερική επιφάνεια του χαλυβδοελάσματος επιστρώνεται με PVC (αντιμυκητιακή – μη τοξική βαφή) πάχους 100-200μικρά. Ο ανωτέρω τύπος χαλυβδοελάσματος συνιστάται για χώρους της βιομηχανίας τροφίμων όπου τα Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) έρχονται σε επαφή με μη συσκευασμένα τρόφιμα.

Γενικά η ανωτέρω επίστρωση εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε εχθρικό περιβάλλον.

Σχέδιο Διατομής Τύπος Α

 

Σχέδιο Διατομής Τύπος Β

 

Λεπτομέρεια Σύνδεσης Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR)

 

Περισσότερα Στοιχεία Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR)