(φύλλο κυματοειδούς μορφής Kamcor)

Διαμορφωμένο έλασμα κυματοειδούς μορφής Kamcor  το οποίο παράγεται από χάλυβα τύπου Zincalume® ή Colorbond® ή Galvabond® της BHP Steel.

Σχέδιο Διατομής Kamcor 762

Τοποθέτηση


Σχέδιο σωστής τοποθέτησης

Σχέδιο λάθους τοποθέτησης

Πλεονεκτήματα

  • Ευκολία τοποθέτησης
  • Οριζόντια και κάθετη φορά τοποθέτησης
  • Τοποθέτηση σε οροφές με μικρή κλίση
  • Μεγάλη ικανότητα απορροής
  • Εγγυημένη υδατοστεγανότητα
  • Μεγάλη αντοχή στην διάβρωση
  • Μεγάλη μηχανική αντοχή

Εφαρμογές

Επικαλύψεις

Μονό ελασματόφυλλο, για την επικάλυψη στεγών και την πλαγιοκάλυψη όψεων κτιρίων.

Σύνθετα πετάσματα

Με την χρήση δύο ελασματοφύλλων και ενδιάμεση τοποθέτηση σκληρού ή μαλακού μονωτικού, όπως πλάκες πολυστερίνης, πλάκες ορυκτών ινών, υαλοβάμβακα και άλλα κατάλληλα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες μόνωσης του κτιρίου.