(φύλλο τραπεζοειδούς μορφής Kamdeck 762)

Διαμορφωμένο έλασμα τραπεζοειδούς μορφής Kamdeck 762 το οποίο παράγεται από χάλυβα τύπου Aluzinc® ή Galvanized® ή Prepainted® Steel.

Σχέδιο Διατομής KAMDECK 762

Ένωση ελασματόφυλλων

Πλεονεκτήματα

  • Ευκολία τοποθέτησης
  • Οριζόντια και κάθετη φορά τοποθέτησης
  • Τοποθέτηση σε οροφές με μικρή κλίση
  • Μεγάλη ικανότητα απορροής
  • Εγγυημένη υδατοστεγανότητα
  • Μεγάλη αντοχή στην διάβρωση
  • Μεγάλη μηχανική αντοχή

Εφαρμογές

Επικαλύψεις

Μονό ελασματόφυλλο, για την επικάλυψη στεγών, βιομηχανικών χώρων και την πλαγιοκάλυψη όψεων κτιρίων.

Άλλες κατασκευές

Μετώπες κτυρίων, βιομηχανικές πόρτες, αποθήκες, κ.α.

Σύνθετα πετάσματα

Με την χρήση δύο ελασματοφύλλων και ενδιάμεση τοποθέτηση σκληρού ή μαλακού μονωτικού, όπως πλάκες πολυστερίνης, πλάκες ορυκτών ινών, υαλοβάμβακα και άλλα κατάλληλα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου