(μεταλλικό κεραμίδι)

Το Rooftile είναι η πιο ανεπτυγμένη και τελειοποιημένη μορφή μεταλλικής στέγης με την μορφή κεραμιδιού Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού γαλλικού κεραμιδιού της κεραμοποιίας, χωρίς όμως τα μειονεκτήματά του.

Σχέδιο Διατομής

Ένωση μεταλλικού κεραμιδιού (τρόπος αλληλοεπικάλυψης)

Αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

 

Το Rooftile, έχει τη δυνατότητα, λόγω της ελαστικότητας του, στην μορφή μικρού μήκους κεραμιδιού, να τοποθετηθεί και σε καμπύλους φορείς στέγης.

Μεγάλα μήκη φύλλων

Το προτεινόμενο μέγιστο μήκος φύλλου είναι τα 6 μέτρα. Το Rooftile παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας σε μεγαλύτερα μήκη φύλλων, τα οποία περιορίζονται πρακτικά, μόνο από την δυνατότητα τοποθέτησης και μεταφοράς.

Μικρό βάρος – μεγάλη αντοχή

Το βάρος του Rooftile είναι μόνο το 1/10 του βάρους του αντίστοιχου κεραμιδιού της κεραμοποιίας, η δε αντοχή του υλικού κατασκευής, εξασφαλίζει την πλήρη βατότητα της στέγης, χωρίς καμία παραμόρφωση.

Εφαρμογή σε στέγες με μικρές κλίσεις

Το Rooftile είναι το μοναδικό προϊόν σε μορφή κεραμιδιού, το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε δίριχτες και πολύριχτες στέγες, με ελάχιστη κλίση 7,5%.

Στεγανότητα

Η ειδική διαμόρφωση του φύλλου και η αλληλοεπικάλυψη του διπλού προφίλ καθιστούν το Rooftile πλήρως στεγανό σε οποιαδήποτε εισροή νερού.